بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل سه شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۴ 10:19
بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل           
انواع بیمه - اتومبیل

1- بیمه شخص ثالث و سرنشین اتومبیل ( بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری درقبال اشخاص ثالث )
این بیمه همان بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درقبال اشخاص ثالث می‌باشد كه در سال 1347 قانون آن تدوین و از سال 1348 به صورت اجباری در سراسر كشور به اجرا در آمده است. در بیمه شخص ثالث علاوه بر خسارت ناشی از وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث، خسارت ناشی از محمولات این وسایل به اشخاص ثالث نیز قابل جبران می‌باشد.

این رشته از بیمه را در دو مبحث خسارات مالی و جانی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
1 - خسارات مالی
چنانچه در اثر حوادث رانندگی مشمول بیمه خسارت مالی به اشخاص ثالث وارد شود بیمه‌گر باید آن را جبران نماید.
2 - غرامتهای جانی
شامل هزینه‌های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت .


2- بیمه سرنشین اتومبیل :
اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبیل مورد بیمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بیمه‌گذار و یا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث بیمه‌گذار، مالك و یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بیمه‌گذار یا راننده، شخص ثالث شناخته نمی‌شوند لذا خسارتی از محل بیمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمی‌گیرد.
و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.
برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.
سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث
2- بیمه سرنشین
طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مانند بیمه گذار مالك ، و یا راننده وسیله نقلیه وسیله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد و اجداد تحت تكفل بیمه گذار و یا راننده (وسیله مقصر حادثه) در صورتیكه سرنشین وسیله نقلیه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمی گردد، بنابراین خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمی گیرد . در این گونه موارد غرامت جانی و بدنی وارد به این اشخاص از محل تعهدات سرنشین ، (و تاسقف تعهد سرنشین مندرج در متن بیمه نامه) قابل جبران می باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی می گردد .
عموما تعهدات سرنشین همراه با بیمه نامه شخص ثالث و در یك كارت بیمه نامه عرضه می گردد و نیازی به خرید بیمه نامه جداگانه نمی باشد . ضمنا به كلیه بیمه گذاران محترم توصیه می گردد با توجه به ماهیت تعهدات سرنشین و خسارات قابل جبران با این تعهدات به شرح فوق ، ‌نسبت به خرید تعهدات قابل قبول و مورد نظر خویش اقدام نمایند به گونه ای كه به هنگام نیاز بیمه گر نسبت به جبران خسارات و غرامتهای سنگین اقدام نماید.

توضیحات مهم در مورد بیمه سرنشین اتومبیل :

غرامت فوت و نقص عضو در بیمه سرنشین ارتباطی به تعهدات بیمه شخص ثالث ندارد و بر اساس قانون دیات محاسبه نمی شود ، به همین خاطر به خریدران بیمه نامه توصیه می شود تعهدات سرنشین را به میزان كافی خریداری نمایند تا در هنگام حادثه جبران كننده مناسبی باشد.
خسارت سرنشین از لحظه ای كه (مصدوم یا متوفی) قدم در ركاب اتومبیل گذاشته تا لحظه ای كه از اتومبیل پیاده نشده است را مشمول می گردد .
در صورتیكه مصدوم تحت درمان قرار گیرد هزینه های پزشكی وی پس از تایید توسط پزشك معتمد شركت بیمه حداكثر تا میزان تعهدات بیمه نامه برای هزینه های پزشكی (كه حداكثر معادل یك دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد) قابل پرداخت خواهد بود .
غرامت فوت حداكثر تا سقف تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می شود و غرامت نقص عضو به میزان مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گردید و حداكثر پرداخت برای چند نقص عضو نمی تواند از میزان تعهدات سرنشین مندرج در بیمه نامه بیشتر باشد .
چنانچه تعداد افراد داخل وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه بیش از ظرفیت منر در بیمه نامه باشد خسارت به نسبت ظفیت به مصدومین و متوفیات پرداخت می گردد . لذا از رانندگان وسائط نقلیه تقاضا می شود از سوار نمودن افراد اضافه بر ظرفیت وسیله نقلیه خود خودداری نمایند ا ضمن جلوگیری از هر گونه تشدید خطر و ضرر و زیان برای سرنشینان ، در مواقع جبران خسارت توسط بیمه گر با مشكل مزبور نگردند .
منبع سایت بیمه ایران


مدارك لازم برای خرید بیمه نامه :

مدارک لازم جهت خرید بیمه نامه عبارتند از :  بیمه نامه سال قبل (در صورت دارا بودن) ،  كارت اتومبیل ، پركردن فرم پیشنهاد .

میزان حق بیمه شخص ثالث و سرنشین:
میزان حق بیمه در قسمت حق بیمه های سایت مشخص میباشد.


مراكز خرید  بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین :

برای دریافت بیمه نامه به شعب ، شركتهای خدمات بیمه ای و نمایندگیهای بیمه ایران مراجعه کنید ؛ ضمناً برای آگاهی از آدرس و مشخصات شعب می توانید به منوی جستجوی شعب و نمایندگیهای بیمه ایران در همین سایت مراجعه نمائید .


نحوه تمدید بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین : ( طبق قانون اعمالی سال 1388)

شما می توانید برای تمدید بیمه نامه حداقل 24 ساعت  (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه نامه اقدام فرمائید و ضمناً دارا بودن خسارت قبلی و تأخیر در صدور بیمه ، مشمول جریمه و همچنین نداشتن خسارت در طی یک سال بیمه مشمول تخفیفاتی به شرح ذیل در بیمه نامه خواهد شد .

الف - تخفیف :
-  برای یكسال عدم خسارت 5 % حق بیمه سالانه.

- برای دو سال عدم خسارت 10% حق بیمه سالانه.

- برای سه سال عدم خسارت و بیشتر از آن 15% حق بیمه سالانه.
ب – جریمه :
- چنانچه در هنگام تمدید بیمه یک کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد نشانگر اینست که در طی یکسال بیمه یکبار خسارت داشته اید ،‌ پس تخفیفی به بیمه نامه بعدی تعلق نمی گیرد .
- در صورتی که 2 کوپن از بیمه نامه جدا شده باشد یعنی 2 بار خسارت در هنگام تمدید بیمه نامه 20% جریمه به کل حق بیمه تعلق خواهد گرفت .
- فقدان 3 کوپن 40% حق بیمه سالانه جریمه خواهد داشت .
- فقدان 4 كوپن 60% حق بیمه سالانه جریمه خواهد داشت.

- اگر بیش از چهار بار خسارت صورت گیرد و یا بیمه نامه نداشته باشید، 100% جریمه به بیمه نامه بعدی تعلق خواهد گرفت .
توضیح 1 : اتومبیلهای صفر کیلومتر که برای اولین بار بیمه می شوند ، مشمول جریمه نخواهند بود .
توضیح 2 : با توجه به اینکه کوپن های بیمه نامه همانند اوراق بهادار می باشد،لطفاً در نگهداری بیمه نامه بویژه کوپنهای آن دقت فرمائید تا در هنگام خرید بیمه ضمن معافیت از جریمه  ، از تخفیف لازم بهره مند گردید.
توضیح 3 : توجه داشته باشید ممکن است اتومبیل تحویلی از کارخانه دارای پوشش بیمه ای کافی نباشد ؛ لطفاً‌ برای پیشگیری از       مشکلات آتی بلافاصله پس از تحویل اتومبیل در صورت پائین بودن تعهدات با مراجعه به شعب و نمایندگی صادر کننده بیمه ،‌ بیمه کامل را خریداری فرمائید .

توضیح 4: همانگونه كه در بخش معرفی بیمه شخص ثالث و سرنشین اشاره شد ، بیمه سرنشین همراه با كارت بیمه ثالث صادر می گردد و برای خرید بیمه سرنشین نیاز به اقدام دیگری نخواهد بود .

(وحید نظری)  | |